Bli medlem så hjälper du till att bevara Kågerödslund. Du blir medlem enklast genom att sätta in 125:- per person på  bankgirokonto 427-0617