Kommunstyrelsen kommer att föreslå kommunfullmäktige att besluta anta den nys detaljplanen, förhoppningsvis vid septembermötet. 3 veckor senare vinner den laga kraft. Då kan projekteringen av nya Kågerödslund ta fart. Från kommunen uttalas en önskan att ”sätta spaden i jorden” före 1 mars 2020.

Kågerödslunds intresseförening har inbjudits att delta i projekteringen och kommer att slåss för en byggnad så lik gamla Kågerödslund som möjligt återuppbyggs.