Styrelsen har valt att skjuta upp årsmötet som skulle äga rum den 24/3 detta p.g.a. riskerna med smittspridningen av coronaviruset. Mer information om nytt datum kommer senare.