Av rådande omständigheter och bestämmelser att det inte får hållas stora folksamlingar har vi i Kågerödslunds intresseförenings styrelse beslutat att inte anordna det traditionella Nationaldagsfirandet i Kågerödslund. Vi beklagar detta men hoppas att alla har förståelse och att vi kan komma tillbaka 2021 med denna årliga tradition.