Efter branden är det bara dansbanan som finns kvar.

Det pågår diskussioner om återuppbyggnad av de nerbrunna delarna.